O projektu

 souborVážený návštěvníku, ocitáte se na stránkách, které na úzkém výseku historie přibližují dramatickou proměnu venkovského osídlení Jesenicka v posledních 65 letech. Pokles počtu obyvatel postihl téměř všechny jeho sídelní lokality, v případě těch nevelkých však vedl u řady z nich k jejich tragickému zániku. Větší štěstí měly ty osady, které se nacházely v blízkosti své správní obce, neboť u nich často došlo k propojení obou lokalit a splynutí s nadřazenou sídelní jednotkou. Výběr zařazených osad nebyl jednoduchý. Co určit za hranici, která stanovuje zánik? Vycházet pouze z úředního rozhodnutí nebo vytvořit jiná kritéria? Kde po osadě nezůstalo více než zarostlé základy původních stavení, byla situace jednoduchá. Někde však zůstal stát třeba jen jediný dům jako varovné memento pro příští generace. V některých osadách dokonce dodnes stojí domů několik, ale nikdo v nich trvale nebydlí a jsou využívány pouze jako rekreační chalupy. V předkládaném seznamu jsou tedy zařazeny pouze ty osady, které zanikly zcela nebo počet jejich obyvatel (ať už trvale nebo přechodně hlášených) poklesl pod 10 procent původního osídlení. Bohužel se nedostalo prostoru zaniklým samotám nebo samostatným hospodářským dvorům (ty obvykle poskytovaly obživu a střechu nad hlavou často i několika rodinám, které zde pracovaly), i když i ty by si připomenutí zasloužily.

loga